Rzetelność, wiedza, doświadczenie

Obszary praktyki

Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski świadczy pomoc i obsługę prawną w pełnym zakresie, w szczególności w sprawach:

 1. Prawo karne:

  • Obrona w postępowaniu karnym w pełnym zakresie ( przestępstwa, wykroczenia), w tym obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym ( dochodzeniu, śledztwie) prowadzonym przez organy ścigania ( m.in. prokuratura, policja, ABW, CBA), jak i w toku postępowania przed sądami – również sądami wojskowymi,
  • Reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • Obrona w postępowaniu wykonawczym tj. po uprawomocnieniu się orzeczenia m.in. w zakresie przerwy w karze, odszkodowania za niesłuszne skazanie, ułaskawienia, wyroku łącznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia, uzyskania zgody na odbycie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego.

 2. Prawo cywilne:

  • Reprezentowanie klientów w pertraktacjach, negocjacjach, mediacjach również w postępowaniu ugodowym,
  • Pełna reprezentacja we wszystkich postępowaniach sądowych, dotyczących spraw w szczególności:

   • zapłatę, w tym wydania nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty,
   • odszkodowania,
   • rentę,
   • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
   • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka,
   • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
   • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, w tym co do zarządu majątkiem wspólnym,
   • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
   • podział majątku wspólnego małżonków,
   • ubezwłasnowolnienie,
   • uznanie za zmarłego,
   • alimenty,
   • zasiedzenie nieruchomości,
   • rozgraniczenie,
   • dotyczących służebności,
   • naruszenie posiadania,
   • wpis/wykreślenie w księdze wieczystej,
   • zniesienie współwłasności,
   • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną,
   • usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
   • zabezpieczenie spadku, prawo spadkowe,
   • stwierdzenie nabycia spadku, w tym ustalenia ważności testamentu,
   • podział spadku,
   • zachowek,
   • opróżnienie lokalu ( eksmisja),
   • ochronę dóbr osobistych,
   • postępowania upadłościowego,
   • skargi na czynności komornika,
   • zwolnienia rzeczy spod zajęcia komorniczego,
   • ustalenie, przeniesienie prawa do patentu,
   • wyjawienia majątku,
   • rejestracji spółek, zmian w rejestrach i spisach,
   • wyłączenie wspólnika,
   • rozwiązanie spółki,
   • ustalenie nawiązania/rozwiązania umowy o pracę,
   • wynagrodzenie,
   • ustalenie wypadku przy pracy,
   • świadczenia z ZUS,

 3. Prawo konstytucyjne

  • Sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej.

 4. Prawo administracyjne

  • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym, oraz sądowo-administracyjnym.
  • Sporządzanie i wnoszenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  • Sporządzenie i wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 5. Międzynarodowa ochrona praw człowieka

  • Sporządzanie i wnoszenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.