Rzetelność, wiedza, doświadczenie

Zasady rozliczeń

Sposób rozliczenia z Kancelarią za wykonywane usługi prawne jest indywidualizowany dla każdego klienta. Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta:

  • jednorazowa porada prawna, według przyjętej stawki rynkowej, uzależnionej od przeznaczonego czasu na poradę, stopnia skomplikowania omawianego zagadnienia.
    W przypadku zlecenia Kancelarii dalszych czynności związanych z omawianym zagadnieniem, koszt porady prawnej wliczany jest do ceny całkowitej usługi.
  • umowa stałej współpracy, rekomendowana dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów, nie będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, gdzie wysokość wynagrodzenia ma charakter stały, określony stawką miesięczną, ustaloną na drodze indywidualnych negocjacji z Klientem, bądź też w oparciu o system rozliczeń godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin,
  • system wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, ustalany na podstawie indywidualnych negocjacji z Klientem, z możliwością zawarcia klauzuli "premia za sukces" (success fee).

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie obowiązujących i aktualnych przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 z dnia 2015.11.05 ze zmianami). W przypadku czynności wykonywanych poza granicami kraju, znajdują odpowiednie zastosowanie właściwe rzeczowo i miejscowo przepisy lokalne: przykładowo w Niemczech - Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.