Rzetelność, wiedza, doświadczenie

Usługi

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, spółkom, organizacjom i stowarzyszeniom. Świadczymy obsługę prawną w pełnym zakresie, z wyłączeniem doradztwa podatkowego. Naszym celem jest wyręczenie Klienta w wykonywaniu różnych czynności prawnych i faktycznych oraz dbanie o to, aby spełniał on wymogi nałożone na niego przepisami prawa. Stąd głównym obszarem praktyki zawodowej Kancelarii jest zastępowanie Klienta we wszelkich postępowaniach i sprawach objętych zakresem zlecenia.

Nadto związane z tym doradztwo prawne (o charakterze profilaktycznym oraz analizy już zaistniałych przypadków).

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie obsługi prawnej funduszy europejskich, w szczególności monitorowania realizacji inwestycji, rozliczania projektów, zapobiegania i przeciwdziałania nieprawidłowościom merytorycznym i formalnym. Współpracujemy z wybitnymi praktykami (specjalistami oraz autorytetami naukowymi) w zakresie prawa europejskiego, handlowego, aplikowania o środki pomocowe UE, prawa upadłościowego, postępowania karnego, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i rodzinnego, finansów i rachunkowości, oraz postępowania karno-skarbowego.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w pełnym zakresie, a nasi prawnicy posiadają uprawnienia do świadczenia usług pomocy prawnej zarówno w obszarze prawa polskiego jak i wspólnotowego oraz międzynarodowego.

Nasze działania obejmują w szczególności:

  • reprezentację Klientów w sprawach sądowych i pozasądowych przed organami ścigania, administracji publicznej, sądami i trybunałami,
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem technik negocjacji i mediacji.
  • konstruowanie umów
  • udzielanie porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych,
  • dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym,
  • pełną obsługę prawną biznesu.

Obszarem naszego zainteresowania objęte są, w szczególności następujące dziedziny prawa: prawo cywilne, prawo karne - w tym karno-skarbowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych, prawo turystyczne, prawo administracyjne, prawo budowlane i inwestycyjne, prawo farmaceutyczne, prawo spółek, prawo ubezpieczeniowe, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo ochrony konkurencji, prawo nieruchomości , prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawo nowych technologii, ochrona dóbr osobistych, prawo pracy, prawo medyczne, międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo wspólnotowe.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.