FAQ

Jak ubiegać się o upadłość konsumencką i ile to trwa

Jak ubiegać się o upadłość konsumencką i ile to trwa

Przedstawiliśmy Wam upadłość konsumencką i pojawiło się wiele głosów, by wyjaśnić, jak rozpocząć bieg postępowania. Ubieganie się o status upadłości konsumenckiej w teorii wygląda na prosty, lecz w rzeczywistości jest on wyjątkowo złożony. Zapraszamy po szereg informacji, dzięki którym przygotujecie odpowiednie dokumenty i rozpoczniecie bieg postępowania.

Kto i kiedy?

Zgodnie z prawem wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, będący osobą fizyczną, którego miejscem zamieszkania i stałego pobytu jest Polska. Nie może on prowadzić działalności gospodarczej ani być wspólnikiem spółki. Główną przesłanką jest brak niewypłacalności i nieponoszenie winy za zwiększanie się stopnia niewypłacalności. Dłużnik musi być rzetelny podczas wcześniejszego postępowania upadłościowego i nie dokonał w ciągu 10 lat czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na odpowiednim formularzu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

Wniosek musi zawierać informacje o:

  1. Imieniu i nazwisku, miejscu zamieszkania, pesel
  2. Miejscach, w których znajduje się majątek dłużnika
  3. Okolicznościach wniosku
  4. Aktualnym i zupełnym wykazie majątku z jego oszacowaniem
  5. Spisem wierzycieli ze wskazaniem ich adresu oraz wysokości i terminu zapłaty
  6. Spisu wierzytelności
  7. Liście zabezpieczeń
  8. Oświadczeniu co do postawy

Na tej podstawie dalsze postępowanie weryfikacji indywidualnej sytuacji, rozpatrywane jest przez organ właściwy. Koszt postępowania upadłościowego to 30 zł.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.