FAQ

Czym jest nakaz okresowego opuszczenia miejsca zamieszkania?

Czym jest nakaz okresowego opuszczenia miejsca zamieszkania?

Nakaz okresowego opuszczenia lokalu mieszkalnego został określony art. 275a. kodeksu karnego. Posiada on ogromne znaczenie dla lokatorów, jeśli w rodzinie dochodzi do przemocy domowej lub poważnych przestępstw narażających życie oraz zdrowie domowników i sąsiadów.

Warto wiedzieć kto posiada możliwość złożenia wniosku, pozwu lub dokumentów o nałożenie nakazu opuszczenia domu lub mieszkania, kiedy stosowany jest taki zabieg zapobiegawczy i jak chroni on resztę mieszkańców.

Agresja domowa i pozbycie się agresora do sprawy

Jeśli osoba znęcająca się nad rodziną została zatrzymana tymczasowo, członkowie rodziny mogą ubiegać się o wystawienie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego przez agresora, aż sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez sąd. Takie zabezpieczenie stosowane jest niemal we wszystkich sytuacjach, gdy agresor groził pokrzywdzonym, że popełni dane przestępstwo ponownie.

Według § 4 środek stosowany jest nie dłużej niż na okres 3 miesięcy. Jeśli do tego momentu przesłanki nie ustały, a sąd pierwszej instancji nie zakończył sprawy, prokurator może wystawić kolejny dokument wydłużający nakaz – nie może on jednak przekraczać okresu 3 miesięcy. Nakaz wystawiany jest na wniosek Policji lub z urzędu, dlatego musi zostać przygotowany w ciągu okresowego zatrzymania na 24 lub 48 godzin.

Oskarżony posiada jednak możliwość złożenia wniosku, na którego podstawie musi zostać mu wskazany obiekt noclegowy – z wyjątkiem ośrodków pomocy rodzinie. Określa to § 5, dlatego warto zapoznać się z całością art. 275a kodeksu karnego.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.