FAQ

Czy sprzedaż długów jest możliwa i zgodna z prawem?

Czy sprzedaż długów jest możliwa i zgodna z prawem?

Co zrobić, gdy nie radzisz sobie z dłużnikiem? Jeśli nie masz czasu na standardowy proces wymagający egzekucji i egzekwowania należności przy pomocy komornika sądowego, możesz sprzedać dług innemu podmiotowi – zarówno osobie prywatnej, jak i firmie. Czy jest to jednak legalne? Sprawdź, nim podejmiesz decyzje o sprzedaży długu firmie windykacyjnej.

Otóż sprzedaż wierzytelności na giełdzie długów jest działaniem w pełni legalnym i zgodnym z prawem. Działalność giełd długów regulują art. 509 § 1 i następne Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]., art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530] oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych [Dz.U. 2018 poz. 1000].

Z zasady swobody umów wywieść należy, że w granicach prawa dozwolony jest obrót wszystkimi wierzytelnościami. Stanowi o tym ww. art. 509 kodeksu cywilnego. Brzmi on w następujący sposób:
"wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.".

Które rodzaje wierzytelności z mocy przepisów są wyłączone z obrotu prawnego: Wyróżnia się trzy kategorie takich ograniczeń. Są to:

- ustawowe,
- umowne,
- wynikające z właściwości zobowiązania.

Jeśli nie masz 100-procentowej pewności, czy możesz sprzedać dług trzeciej osobie lub firmie windykacyjnej, skonsultuj swój przypadek z profesjonalnym prawnikiem. Dzięki temu otrzymasz gwarancję, że cała transakcja zostanie przeprowadzona w granicach prawa.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.