FAQ

Czy aranżowanie adopcji w zamian za pieniądze jest handlem ludźmi?

Czy aranżowanie adopcji w zamian za pieniądze jest handlem ludźmi?

Handel ludźmi to bardzo poważne przestępstwo, które regulowane jest Art. 115. i Art. 189a. Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KK. Przewidziana kara to nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności, dlatego można mówić w tym wypadku o pełnej surowości wobec przestępców. Czy aranżowane adopcje narodzonych lub nienarodzonych dzieci, są związane z handlem ludźmi? Otóż nie. Czy są one legalne? Odpowiedź w dalszej części materiału.

Aranżowana adopcja to handel ludźmi, lecz wciąż nielegalny proceder

Dla takiego zachowania przewidziany jest osobny przepis: art. 211a k.k., mówiący o zajmowaniu się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej: “Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

W omawianej sprawie nie może więc wejść w grę przygotowanie do handlu ludźmi, ponieważ finalny czyn, jeśliby doszło do przekazania dziecka za pieniądze, nie byłby handlem ludźmi. Kobiety nie przygotowywały się do handlu ludźmi, lecz co najwyżej do innego przestępstwa: organizowania nielegalnej adopcji z art. 211a k.k.

Warto zaznaczyć, że surogatki obejmowane są zupełnie innymi przepisami, ponieważ dochodzi do zapłodnienia in-vitro. Można więc sięgnąć po określenie “matka zastępcza”. Chociaż temat jest kontrowersyjny na całym świecie, nie podchodzi on pod handel ludźmi, ponieważ w dalszym ciągu dziecko rodzi się dzięki materiałom genetycznym rodziców właściwych.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.