Aktualności

Zadatek czy zaliczka?

2022-06-03
Zadatek czy zaliczka?

Na początku wyjaśnijmy sobie dokładnie czym są zadatek i zaliczka. Zarówno zaliczka jak i zadatek są postanowieniami zamieszczanymi w umowie celem uregulowania pewnego wycinku prawa i obowiązków umawiających się stron.

Zadatek jest określoną kwotą pieniężną mniejszą od wysokości całego zobowiązania. Może on zostać dany przy zawarciu umowy lub też już po jej zawarciu w terminie uzgodnionym przez strony. W przypadku zadatku strony zawierające między sobą umowę mogą swobodnie określić jego funkcję – wskazują wtedy czy ma on pełnić funkcję zabezpieczenia umowy czy też zaliczki. Zabezpieczeniem umowy jest w tym przypadku zapis, w którym obie strony wskazują, że jeżeli nie dojdzie do niewykonania umowy druga strona może od tej umowy odstąpić a otrzymany zadatek zachować na poczet szkód jakie poniosła z tego tytułu. Zadatek przyjmuje funkcję zaliczki jeśli strony uzgodnią, że w przypadku wykonania umowy zalicza się on do umówionej zapłaty. O ile zadatek nie zostanie określony inaczej niż powyżej przyjmuje się, że ma on postać zgodną z unormowaniem Kodeksu Cywilnego.

Zaliczka jest częściowym spełnieniem świadczenia jeszcze przed terminem spłaty całości kwoty zawartej w umowie. Innymi słowy jest ona częściową zapłatą za dany przedmiot będący obiektem umowy. W przeciwieństwie do zadatku nie daje ona prawa odstąpienia od umowy, podlega zaliczeniu na poczet świadczenia głównego, dodatkowo można zażądać jej zwrotu oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych jeżeli umowa nie dojdzie do skutku.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.