Aktualności

Władza rodzicielska a alimenty

2021-09-09
Władza rodzicielska a alimenty

Zacznijmy od tego czym tak właściwie jest władza rodzicielska? Jest to ogół uprawnień i obowiązków, które rodzic ma w stosunku do dziecka. Mówimy tu o opiece nad dzieckiem, wychowywaniu go, sprawowaniu pieczy nad jego majątkiem, zarządzaniu rzeczonym majątkiem oraz reprezentowaniu niepełnoletniego dziecka w czynnościach prawnych, którego jest stroną itd. Władza rodzicielska może być pełna i nieograniczona, ale może być też ograniczona do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Rodzic może być też jej całkowicie pozbawiony w przypadku gdy dochodzi do rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich albo wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej dalsze wykonywanie władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że rodzić z ograniczoną władzą lub pozbawiony władzy rodzicielskiej ma utrudnione, bądź całkowicie utracił prawo do decydowania o losach dziecka.

Czym jest zatem obowiązek alimentacyjny? Jest to obowiązek łożenia środków na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb w kręgu najbliższej rodziny. W przypadku dzieci obowiązek alimentacyjny rodziców wobec nich wynika z więzi pokrewieństwa między nimi. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie przestaje być biologicznym rodzicem dziecka, dlatego też są oni zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem swoich niepełnoletnich dzieci aż do momentu uzyskania przez nie pełnoletniości, bądź też do czasu aż będą się w stanie samodzielnie utrzymać. Jak więc widać, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem nie ma żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.