Aktualności

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - część 3

2021-04-01
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - część 3

W poprzednim artykule podane zostały obowiązki skazanego. Co jednak, jeżeli nie zostaną one dopełnione? Mówimy wtedy o nieudanym okresie próby. Sąd może, a w niektórych przypadkach wręcz musi, zarządzić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, wszystko to zależy od zachowania skazanego w okresie próby.

Jeżeli w trakcie okresu próby zostanie popełnione przez skazanego podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczona zostanie kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd obowiązkowo będzie musiał odwiesić wykonanie kary. Oznacza to, że skazany musi odbyć karę orzeczoną za pierwsze przestępstwo, dodatkowo w takiej sytuacji kary łączą się.

Sąd może również fakultatywnie zarządzić wykonanie zawieszonej kary, jeżeli skazany w czasie trwania okresu próby popełnił inne przestępstwo umyślne, bądź też uchyla się od realizowania nałożonych na niego obowiązków, takich jak uiszczenie grzywny, wykonywanie dozoru czy też innych środków karnych, jakie zostały na niego nałożone. Ponadto sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie kary w sytuacji kiedy kurator udzielił pisemnego upomnienia, a skazany nadal nie wykonuje swoich obowiązków lub narusza porządek prawny. W drodze wyjątku sąd może również zarządzić wykonanie kary za naruszenie porządku prawnego w okresie od wydania wyroku do jego uprawomocnienia czyli jeszcze przed rozpoczęciem się okresu próby.

W pewnych sytuacjach, mając na uwadze powagę i rodzaj popełnionego przez skazanego czynu, sąd może wyjątkowo zadecydować o zamianie kary całkowitego pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub grzywnę.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.