Aktualności

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - część 1

2021-03-18
Warunkowe zawieszenie wykonania kary - część 1

Kara pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać, że trafi się do więzienia – może ona zostać warunkowo zawieszona na okres próby, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Na czym więc polega warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Po zapadnięciu wyroku skazującego orzeczona przez sąd kara nie jest wykonywana, a skazany dostaje szansę i nie zostaje pozbawiony wolności, zostaje natomiast zawieszony na ściśle określony okres próby. Założenie jest takie, że skazany nie powróci na drogę przestępczą i będzie przestrzegał wszystkich nałożonych na niego warunków. Zawieszona może zostać zarówno kara ograniczenia jak i pozbawienia wolności jak również kara grzywny, ale tylko wtedy, gdy została orzeczona jako grzywna samoistna.

Jeżeli orzeczona przez sąd kara pozbawienia wolności nie przekracza roku, może zostać warunkowo zawieszona niezależnie od tego, czy przestępstwo zostało popełnione umyślnie czy też nie, oraz od tego, czy obok kary pozbawienia wolności orzeczono również inne kary lub środki karne. Przy podjęciu przez sąd takiej decyzji pod uwagę brane są okoliczności takie jak postawa sprawcy, jego warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia, zachowanie po popełnieniu przestępstwa i okoliczności jego popełnienia.

Zważając na powyższe powstaje pytanie ile może wynosić okres próby?

Okres próby wynosi zazwyczaj od roku do trzech lat. Wobec młodocianych sprawców, lub jeżeli doszło do popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej sąd może zastosować okres próby od 3 do 5 lat.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.