Aktualności

Warto walczyć o zadośćuczynienie za niezgodne z prawem stosowanie aresztu.

2013-11-28
Warto walczyć o zadośćuczynienie za niezgodne z prawem stosowanie aresztu.

Po raz kolejny Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyznał rację skarżącemu, który zarzucił Polsce naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).

Skarga została wniesiona ponad pięć lat temu do Trybunału przez pełnomocnika Henryka Weredy - komandora marynarki wojennej RP -  który został oskarżony o przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją oraz o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Względem mandanta zastosowano areszt tymczasowy, który po ponad 20 miesiącach został uchylony przez Sąd Najwyższy w maju 2008 r. Mimo wydania natychmiast wykonalnej decyzji, H.Wereda został zwolniony z aresztu dopiero po trzech dniach.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał powyższy stan rzeczy za naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu prawo do wolności , zastrzegając, iż pozbawienie wolności musi być zgodne z prawem i przebiegać w trybie ustalonym przez prawo.

Jakkolwiek Trybunał w uzasadnieniu wyroku wskazał, iż w sytuacjach takich jak w omawianej sprawie mogą pojawić się pewne opóźnienia związane z dopełnieniem administracyjnych formalności zwolnienia, to czas ten musi zostać skrócony do minimum.

Pismo sądowe w sprawie zwolnienia zostało wysłane w dniu wydania orzeczenia listem priorytetowym. Nie doszło do opóźnień w doręczeniu przesyłki z winy poczty. Jak podkreślano w toku postępowania, istniała również możliwość niezwłocznego doręczenia orzeczenia pocztą wojskową. Skarżący musiał jednak czekać ponad dwa dni, aż nakaz zwolnienia z aresztu zostanie wykonany.

Trybunał w pełni podzielił konsekwentne stanowisko obrońcy zajmowane w toku postępowania i uznał, kmdr rez. Wereda powinien był zostać zwolniony z aresztu jeszcze tego samego dnia, kiedy Sąd Najwyższy uchylił areszt wobec niego.

Z uwagi na powyższe Trybunał zasądził na rzecz skarżącego pełną kwotę żądanego zadośćuczynienia oraz  zwrot kosztów postępowania.

Na marginesie wskazać należy iż postępowanie przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie kmdr rez. H.Weredy nie zostało jeszcze zakończone. Po ponad pięciu latach procesu, przewód sądowy przed sądem I instancji zbliża się do końca. W grudniu bieżącego roku przewidziane są wystąpienia końcowe stron. 


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.