Aktualności

Ubezwłasnowolnienie a testament

2021-11-19
Ubezwłasnowolnienie a testament

W jednym z poprzednich artykułów poruszaliśmy kwestię testamentu. Za jego pomocą można wedle uznania rozporządzić swoim majątkiem po śmierci. Powstaje jednak pytanie: czy każdy może sporządzić testament? Art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż zarówno sporządzić jak i odwołać testament może tylko i wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, iż jeśli testament zostanie sporządzony przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych bądź też przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, będzie on nieważny. Warto również wspomnieć, że testament musi być sporządzony przez spadkodawcę osobiście, co oznacza, że nie może tego w jego imieniu dokonać przedstawiciel prawny. W przypadku późniejszego ubezwłasnowolnienia o ważności testamentu decyduje data jego sporządzenia. Innymi słowy, jeżeli spadkodawca w momencie tworzenia swojego testamentu miał pełną zdolność do czynności prawnych, jego orzeczenie woli pozostaje ważne.

Całkowicie inaczej przedstawia się sytuacja sporządzenia testamentu przez osobę ubezwłasnowolnioną. Jak wspominaliśmy powyżej, osoba pozbawiona zdolności do czynności prawnych traci także możliwość sporządzenia testamentu, który wywoływałby skutki prawne. Innymi słowy testament sporządzony przez osobę ubezwłasnowolnioną jest całkowicie i bezwzględnie nieważny. Dodatkowo, zgodnie z art. 944 § 1 Kodeksu Cywilnego, testament może odwołać tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że osoba ubezwłasnowolniona nie może odwołać istniejącego już, ważnego testamentu.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.