Aktualności

Rozwód z orzeczeniem o winie i jego konsekwencje.

2021-05-27
Rozwód z orzeczeniem o winie i jego konsekwencje.

Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego i uznają oni, że dalsze życie razem nie ma sensu, każdy z nich może zażądać, by sąd rozwiązał ich małżeństwo poprzez rozwód. W trakcie procesu rozwodowego sąd musi orzec o winie za rozpad małżeństwa - może on ustalić, że winę za rozkład pożycia ponosi jeden z małżonków, oboje małżonkowie, albo że żaden z nich nie ponosi winy.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest znacznie trudniejszy i dłuższy niż ten bez orzekania, sąd bowiem ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez obie strony. Z orzeczeniem winy rozkładu pożycia wiąże się szereg konsekwencji, z tego powodu rozwodzący się małżonkowie często starają się udowodnić winę drugiej strony. O winie małżonka za rozpad małżeństwa można mówić kiedy zachodzą przesłanki takie jak zdrada, nielojalne postępowanie, przemoc fizyczna bądź psychiczna, poniżanie, odmowa współżycia, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, marnotrawienie pieniędzy, alkoholizm czy też hazard.

W sytuacji kiedy jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a z powodu rozwodu małżonek niewinny popadnie w niedostatek, bądź jego sytuacja materialna w istotny sposób się pogorszy, sąd może zobowiązać winnego małżonka do obowiązku alimentacyjnego względem małżonka niewinnego. Natomiast małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia nie może żądać od swojego byłego współmałżonka alimentów, nawet jeśli sam znajdzie się w niedostatku.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.