Aktualności

Rozwód bez zgody małżonka

2021-11-05
Rozwód bez zgody małżonka

Zrobienie pierwszego kroku, którym jest decyzja o rozwodzie, zawsze jest najtrudniejsze. Następnym krokiem jest decyzja o tym, czy wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie, bez orzeczenia, czy też za porozumieniem stron? Teraz pozostaje już tylko dopełnienie odpowiednich formalności takich jak złożenie pozwu o rozwód do Sądu Okręgowego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Co jednak, jeżeli małżonek nie wyraża zgody na rozwód? Otóż nawet w takiej sytuacji Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy pozwalanie uwzględniać zdania niezadowolonego z rozstania małżonka i rozwód jest nadal możliwy.

Podstawą orzeczenia przez sąd rozwodu jest zawsze trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli nastąpił zanik zarówno więzi fizycznej, psychicznej jak i gospodarczej. Art. 56 KRO stanowi jasno, iż rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo że odmowa zgody rzeczonego małżonka na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że jeżeli małżonek odmawia rozwodu bez wyraźnych powodów, albo dla samej zasady, sąd może orzec o rozwiązaniu małżeństwa bez jego zgody.

Niestety wykazanie braku zgody na rozwód, która narusza zasady współżycia społecznego nie jest łatwym zadaniem, szczególnie jeśli drugi małżonek żywi nadzieję na pojednanie i odbudowę małżeństwa i w związku z tym naprawdę nie chce rozwodu. Pomocne i wskazane będzie tutaj wsparcie dobrego adwokata.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.