Aktualności

Rozwód a wyłączenie małżonka z dziedziczenia

2022-03-18
Rozwód a wyłączenie małżonka z dziedziczenia

Jak łatwo można się domyślić, orzeczenie rozwodu ma znaczący wpływ na dziedziczenie małżonków po sobie. Po jego uprawomocnieniu byli małżonkowie w świetle prawa spadkowego stają się wobec siebie osobami obcymi, w związku z czym nie dziedziczą po sobie. Jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy to w trakcie postępowania sądowego jeden z małżonków umiera. Można w takim przypadku starać się o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, musi po temu zaistnieć szereg przesłanek, dodatkowo jest to ograniczone odpowiednim terminem.

Powyższa sytuacja uregulowana jest Kodeksem Cywilnym, a wyłączenia małżonka od dziedziczenia może zażądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych, którzy zostają powołani do dziedziczenia razem z nim. Warto jednak wiedzieć, że sąd wyłączy małżonka od dziedziczenia tylko gdy spadkodawca za życia wystąpił o orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, a żądanie to było uzasadnione. W praktyce oznacza to, że sąd bada sprawę rozwodową i ocenia, czy żądania spadkodawcy w procesie rozwodowym były prawidłowo udowodnione.

Do wyłączenia małżonka z dziedziczenia konieczne jest wytoczenie odrębnego powództwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie później niż w ciągu roku od dnia otwarcia spadku. Przez otwarcie spadku rozumie się tu zazwyczaj dzień śmierci spadkodawcy. Powództwo takie należy wnieść do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Dodatkowo spadkobiercy nie muszą działać łącznie, pozew taki może wytoczyć tylko jeden z nich.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.