Aktualności

Różnice między separacją a rozwodem

2021-09-03
Różnice między separacją a rozwodem

Kiedy w małżeństwie pojawia się głęboki kryzys małżonkowie stają przed dylematem: co będzie dla nich lepsze? Rozwód czy separacja? Może nie rezygnować z małżeństwa całkowicie i jeszcze poczekać w nadziei na unormowanie się sytuacji? Jaka jest różnica między tymi dwoma instytucjami?

Podstawową różnicą między separacją a rozwodem jest to, że po rozwodzie następuje definitywne rozwiązanie związku małżeńskiego, natomiast po orzeczeniu separacji małżonkowie stają się małżonkami w separacji, a ich małżeństwo nadal trwa. Dodatkowo, w przeciwieństwie do rozwodu, separacja jest procesem odwracalnym.

W czasie trwania separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego, gdyż nie powoduje ona ustania małżeństwa.

Po rozwodzie małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może powrócić do poprzedniego nazwiska. Wystarczy, że w czasie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego zadeklaruje on chęć zmiany i złoży odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Separacja natomiast nie daje takiej możliwości.

Jak zostało wspomniane powyżej, w czasie separacji małżeństwo trwa nadal. Oznacza to, że małżonkowie mają wobec siebie obowiązek wzajemnej pomocy jeżeli wymagają tego względy słuszności. Po rozwodzie natomiast byli już małżonkowie nie mają względem siebie żadnych zobowiązań. Dodatkowo, zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji małżonek, który znalazł się w niedostatku, może się domagać od drugiego alimentów.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.