Aktualności

Przyczyny i skutki separacji

2021-06-17
Przyczyny i skutki separacji

W każdym małżeństwie pojawiają się różnego rodzaju problemy – mniejsze bądź większe. Niekiedy małżeństwo po prostu nie układa się tak, jakby się tego chciało, a zachowanie jednego lub obojga małżonków doprowadzają do rozpadu związku. Warto wtedy się zastanowić, co dalej?

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Separacja jest swego rodzaju przerwą w małżeństwie i stanowi dla małżonków alternatywę dla rozwodu. Może ona być okazją do podjęcia prób ratowania małżeństwa i zdarza się, że małżonkowie wracają do wspólnego pożycia. Jednakże bywa i tak, że utwierdza małżonków o bezsensie dalszego życia razem i jest etapem bezpośrednio poprzedzającym rozwód.

Separacja ma skutki podobne do rozwodu, z tą różnicą, że małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa ani powrócić do nazwiska, które nosili przed wstąpieniem w związek małżeński. Są oni również zobowiązani są do wzajemnej pomocy jeżeli wymagają tego względy słuszności. Wskutek separacji powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, dodatkowo małżonkowie nie dziedziczą po sobie na mocy ustawy. Sąd rozstrzyga również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym niepełnoletnim dzieckiem małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sąd orzeka także o wysokości kosztów utrzymania i wychowania dziecka do ponoszenia jakiego zobowiązany jest każdy z małżonków. W sytuacji kiedy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd orzeka o sposobie korzystania przez nich z tego mieszkania.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.