Aktualności

Przedsiębiorco, poznaj nowe możliwości egzekwowania należności od dłużników

2013-09-07
Przedsiębiorco, poznaj nowe możliwości egzekwowania należności od dłużników

Warto wiedzieć, że znowelizowana - za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady-  ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych daje polskim przedsiębiorcom  nowe środki prawne, które mają zapewnić skuteczniejszą windykację należności. Sprowadzają się one przede wszystkim do krótszych terminów zapłaty i tzw. „stałej rekompensaty”.

 

Zastosowanie

Nowe przepisy znajdą zastosowanie przede wszystkim w stosunkach między przedsiębiorcami, którzy zawierają umowy w ramach prowadzonych przez nich działalności zarobkowych, ale także, gdy przedsiębiorcy zawrą taką umowę z podmiotem publicznym.

Terminy

Ustawa przewiduje, że jeżeli termin zapłaty nie został określony w umowie, wynosi on ustawowo 30 dni. Niemnej jednak, umowny termin zapłaty należności nie może przekraczać 60 dni w transakcjach między przedsiębiorcami, a w przypadku, gdy kontrahentem jest podmiot publiczny – 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi przez przedsiębiorcę. Terminy umowne mogą zostać wydłużone jedynie, gdy będzie to zgodne ze społeczno-gospodarczym celem umowy, zasadami współżycia społecznego, a także będzie obiektywnie uzasadnione. Podkreślenia wymaga, iż zastosowanie klauzul generalnych do określenia przesłanek wydłużenia terminu zapłaty daje duże pole manewru przedsiębiorcom, którzy w umowie mogą jasno określić sytuacje, w których przysługuje kontrahentowi prawo wydłużenia terminu zapłaty, omijając tym samym trudności dowodowe związane z interpretacją klauzul generalnych.


Stała rekompensata

Oprócz odsetek za zwłokę dłużnika, ustawa przewiduje dodatkowy środek zwalczania jego niesolidności. Otóż przedsiębiorca tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ma prawo domagać się od dłużnika równowartości kwoty 40 euro przeliczanych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jeżeli jednak rzeczywiste koszty odzyskania należności przekroczą kwotę 40 euro, wierzyciel w dalszym ciągu zachowuje prawo do obciążenia nimi dłużnika.


Znowelizowane przepisy wychodzą naprzeciw wierzycielom potrzebujących skutecznej ochrony. Ustawa wyposaża przedsiębiorców w nowe środki do walki z niesolidnymi dłużnikami, ale z drugiej strony wykorzystanie ich uzależnia od świadomości przedsiębiorców w zakresie kształtowania umów. Zastosowanie klauzul generalnych jest uzależnione od okoliczności każdego kontraktu, występowania przesłanek wydłużenia terminu zapłaty w zawieranych przez przedsiębiorców umowach. 


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.