Aktualności

Pozew o alimenty – jak go uzasadnić?

2021-03-11
Pozew o alimenty – jak go uzasadnić?

Każda rodzina jest inna - rodzice mają różne zarobki, co za tym idzie każde z nich ma różne możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka, co powoduje iż nie istnieje możliwość stworzenia jednego, uniwersalnego pozwu o alimenty. We wniosku powinno się przedstawić sytuację rodzinną stron, a zatem:

  • kiedy urodziło się dziecko oraz od kiedy pozwany nie płaci na jego utrzymanie
  • jeżeli rodzić pozwany płaci dobrowolnie - czy robił to regularne, czy tylko okazjonalnie
  • ponoszone przez pozywającego koszty utrzymania dziecka wraz z szacunkowymi kwotami, takie jak opłata za edukację, wydatki szkolne, zajęcia pozaszkolne, odzież, wyżywienie, opieka medyczna itd.
  • opis możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego takie jak wiek, wykształcenie, poziom życia oraz dochody

Poprzez możliwości zarobkowe i majątkowe rozumiemy nie tyko uzyskiwane dochody, ale również zarobki i dochody, które pozwany powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Może być to szczególnie pomocne, jeśli nie znamy aktualnych zarobków pozwanego, bądź ukrywa on część swoich dochodów.

Dobre uzasadnienie wcale nie musi być długie, powinno być ono przede wszystkim rzeczowe i jasne dla sądu, oraz poparte dowodami przedstawionymi w załącznikach, takimi jak skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o wysokości dochodów pozywającego, faktury i potwierdzenia przelewów związane z wydatkami na dziecko. Wydatki ponoszone z racji utrzymania dziecka mogą być również potwierdzone poprzez zeznania świadków.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.