Aktualności

Parę uwag na temat doręczeń przesyłek urzędowych oczami praktyka.

2014-02-17
Parę uwag na temat doręczeń przesyłek urzędowych oczami praktyka.

Od ponad półtora miesiąca nowy operator pocztowy dostarcza przesyłki z sądów i prokuratur adresatom. Niestety funkcjonowanie i skuteczność tych doręczeń pozostawia wiele do życzenia. 

Wzrasta liczba odwołanych rozpraw z powodu braku dowodów doręczenia zawiadomień o terminie rozprawy, opóźniane są czynności procesowe. Często przesyłki trafiają do adresatów brudne, rozdarte i mokre. Kancelarie otrzymują raz w tygodniu nawet i ponad 50 listów, a nie jak dotychczas na bieżąco kilka dziennie.W jaki sposób zatem wykonać zobowiązania sądów, wnieść środki odwoławcze ( krótkie terminy np. 3, 7 dni, 14 dni) jeśli jednego dnia takich zobowiązań przychodzi kilkadziesiąt ?!

Operator boryka się z ciągłymi problemami, których nie potrafi rozwiązać. Brak ludzi do pracy, przepracowani, bez doświadczenia pracownicy, którzy często porzucają pracę z dnia na dzień. Zdarza się, iż pracownicy operatora nie zostawiają nawet awiza. Panuje ogólny chaos i dezorientacja. Adresaci nie wiedzą gdzie jest punkt odbioru przesyłek. Często punkty te znajdują się w bardzo odległej dla nich lokalizacji.

Negatywie ocenić należy odbiór tak ważnych przesyłek jakimi są pisma urzędowe, w punktach takich jak sklepy spożywcze, rybne, kioski czy lombardy. Sekretariaty sądowe  dziennie wysyłają duże ilości przesyłek, a wraca zaledwie kilka potwierdzeń ich doręczenia.

Podkreślenia wymaga, iż wiele koleżanek i kolegów adwokatów zapowiedziało walkę z tak absurdalnym systemem doręczeń przesyłek, działając w interesie naszych klientów i całego społeczeństwa. Już w styczniu br. negatywne stanowisko zajęła Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu, przygotowując projekt uchwały przedłożony  na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Dnia 15 stycznia br. NRA podjęła uchwałę, w  której zaznacza, że kryterium wyboru oferenta nie powinno ograniczać się jedynie do ceny, ale powinny zostać wzięte pod uwagę elementy takie jak: niezakłócony przebieg postępowań sądowych, zapewnienie braku ingerencji osób trzecich w tok tych postępowań, zapewnienie tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych uczestników postępowań sądowych. Zdaniem adwokatów istnieją przesłanki by sądzić, że wartości te są zagrożone.

W uchwale adwokaci zaznaczają, że miejscem odbioru korespondencji z sądami i prokuraturą powinny być punkty do tego przystosowane, posiadające wykwalifikowany personel, znający reguły doręczeń, a sklepy spożywcze czy kioski nie spełniają tych wytycznych. Ponadto osoby obsługujące punkty odbioru poczty nie należą do struktury organizacyjnej operatora i nie podlegają jego kontroli. Zatem nie można mieć gwarancji wykonania obowiązków nałożonych przez operatora.

NRA podkreśla, że potwierdzenie nadania przesyłki pocztowej przez sądy czy prokuraturę nie ma mocy dokumentu urzędowego. – Oparcie doręczeń sądowych wyłącznie o oświadczenie doręczyciela, że przesyłka została nadana, stwarza zagrożenie dla stabilności wszystkich postępowań i prawomocności orzeczeń sądowych. – czytamy w uchwale[1].

Poczta Polska podejmuje wszelkie kroki, aby ponownie dostarczać przesyłki z sądów i prokuratur. Czy w najbliższym przyszłości coś się zmieni  ? Czy możemy liczyć na rzetelne i skuteczne dostarczanie tak ważnych przesyłek ? Czy podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do tajemnicy korespondencji, rzetelnego i sprawiedliwego procesu będą w sposób należyty respektowane ?  O tym przekonamy się w najbliższym czasie.

 

 [1] http://adwokatura.pl/?p=12344


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.