Aktualności

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika – co warto wiedzieć cz.1

2020-10-15
Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika – co warto wiedzieć cz.1

Prowadzenie własnej działalności to ogromna odpowiedzialność. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele obowiązków ciąży na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają w swojej firmie specjalistów. Jak to wygląda od strony prawa? Czy jeśli pracownik dopuści się przestępstwa lub popełni szkodę na rzecz firmy/klienta, to pracodawca pociągnięty jest do odpowiedzialności? Sprawdźmy.

Praktyka i prawo

Zakładając, że pracownik dopuścił się zaniedbania, które spowodowało szkodę osobie trzeciej. Jak odnosi się do takiej sytuacji prawo? Odpowiedzialność ta jest uregulowana w art. 120 kodeksu pracy. Zgodnie z § 1

“w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.”

Jak widać, treść przepisu określa, że w momencie, w którym pracownik przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, wyrządził szkodę osobie trzeciej lub klientowi w postaci podmiotu firmowego, poszkodowany może wystąpić tylko i wyłącznie do pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec poszkodowanego. Pracodawca odpowiedzialny jest również za szkody, jakie przy wykonywaniu obowiązków służbowych jego pracownik wyrządził innemu pracownikowi.

Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca nie bierze odpowiedzialności karnej za przestępstwa swojego pracownika – nawet jeśli ten dopuścił się ich w godzinach pracy. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, w której sam pracodawca nakłaniałby pracownika do popełnienia przestępstwa lub o tym wiedział i nie poinformował organów ścigania.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.