Aktualności

Obowiązki opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

2022-06-10
Obowiązki opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

W jednym z naszych artykułów pisaliśmy o nieubezwłasnowolnieniu całkowitym i częściowym. Wspominaliśmy wtedy, że ze względu na ograniczona zdolność bądź całkowity jej brak do wykonywania czynności prawnych osoba taka ma przydzielanego przez sąd opiekuna prawnego, który może podejmować w jej imieniu decyzje. Jakie są jego obowiązki?

Głównym i podstawowym obowiązkiem opiekuna prawnego jest ochrona praw osoby ubezwłasnowolnionej oraz zabezpieczenie jej dobra i interesów społecznych. Opiekun sprawuje nad nią opiekę , zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją względem osób trzecich, reprezentuje ją również w sprawach urzędowych jak również zajmuje się sprawami życia codziennego ułatwiającymi osobie ubezwłasnowolnionej godną egzystencję. Składa on również wszelkie oświadczenia woli w imieniu osoby trzeciej, przykładowo wyraża zgodę na leczenie. Warto jednak pamiętać, że opiekun prawny nie realizuje swoich obowiązków w sposób nieograniczony, w niektórych przypadkach objęty jest on nadzorem sądowym, oznacza to, że w związku z niektórymi czynnościami zmuszony jest każdorazowo wystąpić do sądu o wyrażenie na nie zgody. Mowa tu o kwestiach medycznych takich jak poważniejsze zabiegi medyczne, niektórych kwestiach finansowych – odrzucenie spadku czy też zrzeczenie się dziedziczenia, sprzedaż nieruchomości, zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki bądź dokonanie darowizny. Mowa tu także o kwestiach dotyczących bezpośrednio osoby ubezwłasnowolnionej takich jak umieszczenie jej w domu opieki.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.