Aktualności

Na czym polega władza rodzicielska?

2021-06-11
Na czym polega władza rodzicielska?

Władza rodzicielska obejmuje cały kompleks obowiązków i praw, które przysługują rodzicom względem ich niepełnoletniego potomstwa. Przysługuje ona obojgu rodzicom, niezależnie od tego, czy pozostają oni w związku małżeńskim, czy też nie, a jej zakres jest dla obojga rodziców jednakowy i każdemu z nich przysługuje pełnia władzy.

Główną cechą władzy rodzicielskiej jest możliwość podejmowania decyzji prawnych w sprawach dotyczących dziecka takich jak zdrowie, leczenie, edukacja, zajęcia dodatkowe, wychowanie, religia, czy też trzymanie pieczy nad majątkiem dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak tego wymaga interes społeczny oraz dobro dziecka. Oznacza to, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do dokładania wszelkich starań o życie i zdrowie dziecka, jego pełną sprawność zarówno fizyczną jak i psychiczną. Ich obowiązkiem jest też wpajanie dziecku zasad moralności, wyrabianie w nim sumienności, poczucia obowiązku oraz poszanowania cudzej własności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Jednakże może ona ustać wcześniej przyczyn, do których należą między innymi utrata przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych, śmierć rodzica, pozbawienie władzy rodzicielskiej na mocy orzeczenia sądowego, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, zmiana prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo w wyniku skargi o wznowienie postępowania, przysposobienie czy też jego rozwiązanie.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.