Aktualności

Na czym polega ubezwłasnowolnienie? - część 1

2021-04-15
Na czym polega ubezwłasnowolnienie? - część 1

Każda osoba w momencie osiągnięcia pełnoletności nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Jednakże na skutek zaistnienia szczególnych okoliczności zdolność ta może zostać ograniczona, a nawet można całkowicie jej kogoś pozbawić, służy temu instytucja ubezwłasnowolnienia.

Ubezwłasnowolnienie polega na całkowitym lub częściowym pozbawieniu człowieka zdolności do czynności prawnych na podstawie postanowienia sądu. Przesłanką do orzeczenia ubezwłasnowolnienia jest brak możliwości samodzielnego kierowania swoim postępowaniem przez daną osobę wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Jako że jest to instytucja, która istotnie ingeruję w sferę podstawowych praw człowieka można ją stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Ubezwłasnowolnienie dzielimy na całkowite i częściowe, istnieją między nimi istotne różnice.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, osoba fizyczna, która ukończyła trzynaście lat, może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Osoba taka traci zdolność do czynności prawnych, oznacza to nie może ona zawrzeć skutecznie żadnej umowy - nie może sprzedać swojego majątku, wynająć mieszkania, wykonywać niektórych zawodów, ubiegać się o kredyt, zawrzeć związku małżeńskiego, sporządzić testamentu itp. W sytuacji takiej, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu okręgowego o ubezwłasnowolnieniu, sąd rejonowy ustanawia opiekuna prawnego, który reprezentuje prawa majątkowe osoby ubezwłasnowolnionej we wszystkich ważniejszych sprawach, zobowiązany jest on jednak każdorazowo uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.