Aktualności

Miarkowanie kary umownej

2021-11-12
Miarkowanie kary umownej

Na wstępie zacznijmy od tego czym jest kara umowna? Ogólnie rzecz ujmując, jest ona oświadczeniem autonomii woli stron umowy, które jest przyznane im odnośnie zakresu oraz metody naprawienia szkody, która wynikałaby z niewykonania lub nienależytego wykonania podjętego zobowiązania. Dodatkowo, kara taka stanowi swego rodzaju substytut odszkodowania, gdyż może ona doprowadzić do naprawienia szkód poniesionych przez wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że zapłata rzeczonej kary nie zwalnia dłużnika z jego zobowiązania. Karę umowną regulują art. 483 i art. 484 Kodeksu Cywilnego.

W wyżej wymienionym artykule 484 § 2 Kodeksu Cywilnego ustawodawca przewidział możliwość miarkowania kary umownej przez zmniejszenie jej wysokości. Miarkowanie takie ma na celu ochronę dłużnika przed dotkliwymi skutkami rażąco wygórowanej kary umownej bądź też jej niewspółmierna wysokości w sytuacji, kiedy to dłużnik wykonał znaczną część swojego zobowiązania. W praktyce miarkowanie kary jest zazwyczaj stosowane przez sąd ze względu na jej zbytnie wygórowanie lub też ma ona niewielki związek z faktyczną realizacją zlecenia, a wierzyciel nie poniósł szkody. Nie oznacza to jednak, że zastrzeżona kara umowna już na przysłowiowy pierwszy rzut oka jest nieadekwatna w stosunku do wartości zobowiązania dłużnika oraz konsekwencji, do których może dojść w przypadku jego niewykonania, bądź nienależytego wykonania. Inną metodą stwierdzenia rażącego wygórowania kary jest porównanie jej wysokości do odszkodowania, które mógłby otrzymać wierzyciel na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.