Aktualności

Kto ponosi koszty procesu?

2021-10-29
Kto ponosi koszty procesu?

Art. 98 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi, iż strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Innymi słowy strona, która wygrała proces może zażądać od drugiej strony zwrotu kosztów procesu. Wedle zasady odpowiedzialności za wynik postępowania strona, która przegrała proces ponosi wtedy koszty postępowania sądowego. Inaczej sprawa ma się w przypadku ugody, wtedy strony samodzielnie ponoszą swoje koszty, bądź też regulują tę kwestię w ugodzie. Natomiast w sytuacji cofnięcia pozwu znaczenie ma na jakim etapie postępowania to nastąpiło. Jeśli pozew został skutecznie cofnięty jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu drugiej stronie sąd zwraca powodowi uiszczoną opłatę sądową, jeśli jednak stało się to już po doręczeniu odpisu ale jeszcze przed wyznaczonym posiedzeniem w sprawie, sąd zwraca wtedy tylko połowę opłaty. Dodatkowo, na wniosek pozwanego, sąd może orzec zwrot kosztów procesu na rzecz pozwanego.

Treść wyroku sądowego wskazuje, która strona przegrała proces. Jeżeli roszczenie zostało oddalone, tą osobą jest powód, natomiast jeśli powództwo zostało uwzględnione – pozwany. Powód jest również stroną przegrywającą, jeśli roszczenie wygasło w toku postępowania sądowego, a mimo to w dalszym ciągu popierał on powództwo, które zostało oddalone. Dodatkowo, sąd bierze pod uwagę dopiero ostateczny wynik sprawy, ponieważ o wygranej decyduje wynik sprawy prawomocnie zakończonej.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.