Aktualności

Kilka uwag na temat przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

2018-02-09
Kilka uwag na temat przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Należy przy tym pamiętać, iż mamy wybór drogi postępowania tj. czy chcemy, aby sąd badał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.... 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Należy przy tym pamiętać, iż mamy wybór drogi postępowania tj. czy chcemy, aby sąd badał, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (art. 57 krio).

Zatem, wspomnieć należy, jakie zachowania możemy uznać za zawinione przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, jakie uznajemy za niezawinione, oraz jakie mogą mieć charakter zawiniony bądź niezawiniony – w zależności od okoliczności. Jak przyjęto w literaturze i orzecznictwie , do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego zaliczamy m.in. : 

 1. alkoholizm oraz inne nałogi,
 2. agresja,
 3. groźba
 4. nieetyczne postępowanie,
 5. nieróbstwo,
 6. niewierność,
 7. niegospodarność
 8. nieporozumienia na tle seksualnym,
 9. odmowa wzajemnej pomocy,
 10. opuszczenie współmałżonka
 11. uzależnienie od Internetu,
 12. zaniedbywanie małżonka,
 13. zaniedbywanie rodziny
 14. zły stosunek do rodziny współmałżonka,
 15. odmowa współżycia płciowego

Do przyczyn niezawinionych należą m.in. :

 1. choroba,
 2. choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy,
 3. niedobór seksualny,
 4. niezgodność charakterów i umysłowości,

Przyczynami, które mogą być zawinione albo niezawinione, to w szczególności:

 1. bezpłodność,
 2. niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka
 3. różnica światopoglądów,
 4. różnica wieku,
 5. wady oświadczenia woli

Postępowanie sądowe z orzekaniem o winie będzie trwało dłużej. Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Strony starają się wykazać, że ich współmałżonek jest winnym rozpadu małżeństwa. Ma to dla nich często również znaczenie moralne.

Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie jednego z małżonków pociąga za sobą istotne konsekwencje prawne, w szczególności dotyczące obowiązku alimentacyjnego między byłymi współmałżonkami. Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, nie może żądać od swojego byłego niewinnego współmałżonka alimentów. Małżonek niewinny zaś może zażądać od małżonka winnego alimentów. Z takim roszczeniem strona może wystąpić, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. Małżonek taki nie musi znajdować się w stanie niedostatku.

Postępowanie o rozwód dotyczy kwestii prywatnych i często bardzo osobistych. Strony przeżywają stres, często górę biorą emocje. Niekiedy poruszane są intymne problemy, o których nie jest łatwo małżonkom swobodnie mówić, mimo iż postępowanie toczy się z wyłączeniem jawności. Złożona materia prawna, również postępowania tego nie ułatwia. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wszczęciem postępowania rozwodowego, zalecamy konsultację z profesjonalnym pełnomocnikiem, który winien – w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie - odpowiedzieć na nasze pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Pozwoli to na zrozumienie istoty postępowania, poznanie elementów koniecznych w zakresie orzekania sądu rozwodowego, ustalenie i przyjęcie taktyki i strategii procesowej ograniczając przy tym istniejący stres i napięcie.  

 

 

 

 


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.