Aktualności

Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?

2021-10-07
Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?

Jak już pisaliśmy w wcześniej, władza rodzicielska to prawa i obowiązki, które spoczywają na rodzicach wobec ich niepełnoletnich dzieci. Musi być ona sprawowana tak, aby zapewnić dobro dziecka – rodzice zobowiązani są do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw jak również powinni się zatroszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, by było ono jak najlepiej przygotowane do dorosłego życia. Należy również nadmienić, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niezależnie od tego czy są oni małżeństwem, dodatkowo zakres tej władzy jest jednakowy dla nich obojga i każdemu z rodziców przysługuje jej pełnia. Może jednak dojść do sytuacji, że któryś z rodziców zostanie jej pozbawiony.

Istnieją dwa rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej: na wniosek rodzica oraz z urzędu na skutek zawiadomienia sądu opiekuńczego przez policję, sąd, czy też szkołę. Ograniczenia władzy rodzicielskiej na wniosek rodzica następuje zazwyczaj w przypadku rozwodu czy też separacji, kiedy to dziecko mieszka na stałe tylko z jednym rodzicem. Sąd może powierzyć wtedy wykonywanie tejże władzy jednemu z rodziców a ograniczyć władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka. Inaczej wygląda ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu – następuje to zazwyczaj w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, kiedy to rodzice nie radzą sobie z obowiązkami wychowawczymi i dopuszczają się rażącego zaniedbania dziecka takiego jak porzucenie go, głodzenie, zajmowanie się nim pod wpływem alkoholu, czy też narażenie dziecka na utratę zdrowia lub życia.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.