Aktualności

Jak znieść współwłasność?

2021-09-23
Jak znieść współwłasność?

Zacznijmy od tego czym jest współwłasność? Jest to prawo do tego samego przedmiotu czy też nieruchomości, które przysługuje więcej niż jednej osobie. Każdy z właścicieli może zatem korzystać z danej rzeczy czy nieruchomości w określony sposób, ale nie ma prawa do samodzielnego rozporządzania nią, co z kolei może powodować duże problemy, szczególnie kiedy właściciele nie są zgodni co do sposobu zarządzania daną współwłasnością.

Zniesienie współwłasności pozwala zarówno na podzielenie wspólnej rzeczy jak i na wyrównanie wartości poszczególnych jej udziałów przez dopłaty pieniężne. W przypadku przedmiotu, którego nie da się w żaden sposób podzielić, może on zostać przyznany jednemu ze współwłaścicieli na wyłączność z jednoczesnym obowiązkiem spłaty pozostałych. Zniesienie współwłasności może odbyć się na dwa sposoby - umownie oraz na drodze orzeczenia sądowego i zażądać może go każdy ze współwłaścicieli.

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania nieprocesowego, a wniosek może złożyć zarówno każdy ze współwłaścicieli jak i spadkobiercy zmarłego współwłaściciela. We wniosku tym należy dokładnie określić przedmiot współwłasności, jeżeli jest to nieruchomość trzeba wskazać jej położenie, powierzchnię, części składowe oraz prawa z nią związane.

Do umownego zniesienia współwłasności stosuje się ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku nieruchomości konieczne jest jednak zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, dodatkowo u notariusza muszą stawić się wszyscy współwłaściciele i wszyscy oni muszą wyrazić zgodę na treść aktu notarialnego.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.