Aktualności

Jak zabezpieczyć umowę z kontrahentem?

2021-07-23
Jak zabezpieczyć umowę z kontrahentem?

Istnieje wiele sposobów na to, aby zabezpieczyć umowę z kontrahentem. Jako pierwszej przyjrzyjmy się karze umownej. Zabezpieczenie to polega na tym, że w treści umowy strony ustalają, że w sytuacji powstania szkody mającej miejsce na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jej naprawienie nastąpi poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej.

Kolejną metodą jest wszczęcie egzekucji przez komornika bez wcześniejszego przeprowadzania postępowania sądowego – strony umowy zobowiązują się w akcie notarialnym do dobrowolnego poddania się egzekucji w przypadku niespełnienia przez nie obowiązków umownych. Wierzyciel przedkłada wtedy akt notarialny i kieruje egzekucję do komornika, musi jednak przedtem uzyskać klauzulę wykonalności. Art. 777 Kodeku Postępowania Cywilnego wskazuje elementy konieczne do takiego oświadczenia.

Weksel to papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie - wystawia go jedna ze stron umowy, by w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności druga strona mogła go spieniężyć. W umowach gospodarczych dość często stosowane są weksle in blanco, spisywane przez wierzyciela przed ich realizacją. Weksel można wystawić w dowolnej formie, potrzeba jedynie podpisu wystawcy, a należności z nich dochodzi się w sądowym postępowaniu nakazowym.

Poręczenie uregulowane w art. 876 Kodeksu Cywilnego jest kolejną formą zabezpieczenia. Poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązania umownego w przypadku, gdyby strona umowy sama go nie wykonała. Poręczenie dotyczy zarówno świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.