Aktualności

Jak napisać odpowiedź na pozew

2021-10-22
Jak napisać odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, a zatem, jak każde tego typu pismo, musi obowiązkowo zawierać pewne elementy takie jak: oznaczenie sądu, do którego odpowiedź jest skierowana wraz ze wskazaniem adresu sądu, imię i nazwisko stron oraz adres zamieszkania każdej z nich, oznaczenie rodzaju pisma – „Odpowiedź na pozew”, sygnaturę akt sprawy, treść odpowiedzi, dowody na poparcie przytoczonych przez pozwanego okoliczności, uzasadnienie twierdzeń pozwanego, wymienienie wszystkich załączników oraz własnoręczny podpis na końcu wniosku.

W związku z powyższym, co powinna zawierać odpowiedzi? Tu przede wszystkim trzeba ustosunkować się do żądań powoda, kolokwialnie mówiąc czy zgadzamy się z żądaniem zawartym w pozwie? Jeżeli się z nim nie zgadzamy należy wyraźnie zaznaczyć, że wnosimy o oddalenie powództwa w całości. Jeśli się zgadzamy, ale tylko częściowo, musimy dokładnie napisać w jakiej części się zgadzamy – można wtedy wnosić o oddalenie powództwa w części.

W odpowiedzi na pozew powinno się odnieść się do wszystkich kwestii w nim poruszonych – z którymi żądaniami i twierdzeniami powoda się zgadzamy, a które są według nas bezpodstawne bądź wręcz nieprawdziwe i dlaczego. W odpowiedzi takiej można podnieść wszystkie zarzuty i roszczenia powoda, trzeba jednak szczegółowo opisać argumenty i przedstawić dowody popierające nasze stanowisko. Najczęstszymi dowodami są przesłuchania stron i świadków, wszelkiego rodzaju istotne dla sprawy dokumenty, w tym zdjęcia i nagrania oraz opinia biegłego.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.