Aktualności

Działalność gospodarcza w Niemczech

2017-08-05
Działalność gospodarcza w Niemczech

Będąca jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej swoboda przepływu usług, daje możliwość obywatelom państw członkowskich podejmowania działalności gospodarczej na terenie całej Wspólnoty. Oznacza to, że obywatele polscy mogą rozpocząć działalność w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku Republiki Federalnej Niemiec, osoba fizyczna może – na zasadzie samozatrudnienia – założyć własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą otworzyć swoje oddziały w Niemczech, mogą również zostać wspólnikami spółek działających na terenie Niemiec. Odpowiadając na pytania naszych klientów, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych informacji o formach prawnych prowadzenia dzialalności gospodarczej w Niemczech...

 

 

Do najbardziej popularnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec należą:

Przedsiębiorstwo jednoosobowe (Einzelunternehmer)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest najczęściej spotykaną formą prawną wśród osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech.  Potocznie używana nazwa Gewerbe  służy do określenia zarobkowej, jednoosobowej działalności gospodarczej, związanej z przemysłem, rzemiosłem lub handlem i usługami. Działalność ta wykonywana jest na własny rachunek w sposób zorganizowany i ciągły.

Forma ta umożliwia dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji, a istotną zaletą jest fakt, iż w większości przypadków na początek wystarczy złożyć w ramach oświadczenia podatkowego rachunek z nadwyżki przychodów (przy zyskach mniejszych niż 50.000 EUR i obrocie nie większym niż 500.000 EUR).

Przy obrocie łącznym mniejszym niż 17.500 EUR w poprzednim roku kalendarzowym i 50.000 EUR w aktualnym, można skorzystać z regulacji dla przedsiębiorców drobnych (Kleinunternehmerregelung). Nie będziemy musieli wtedy płacić podatku od towarów i usług (VAT), przy czym podatku tego nie można też potrącać i odliczać.

Handlowiec (Kaufmann  e.K., e.Kffr. lub e.Kfm)

Według przepisów - zarejestrowanym handlowcem jest ten, kto prowadzi „przedsiębiorstwo utworzone na wzór handlowy”.  Takimi przedsiębiorstwami będą sklepy i restauracje.  Jako zarejestrowany handlowiec możemy liczyć na większe zaufanie wśród partnerów biznesowych.

 

Osoba wykonująca wolny zawód (Freiberufler)

Forma prawna przewidziana dla osób wykonujących wolne zawody tj. lekarze, weterynarze, adwokaci, doradcy podatkowi, fizjoterapeuci , dziennikarze, tłumacze, nauczyciele itd. ( jak również zawody uznane przez urząd skarbowy).

Spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR lub GdbR)

Jest to  forma prawna zarówno dla osób wykonujących wolne zawody, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą prowadzić działalność wraz ze wspólnikiem.

Spółka partnerska (Partnerschaftsgesellschaft PartG lub PartGG)

Forma przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody.

 

Spółka jawna (Offene Handelsgesellschaft OHG lub oHG)

Spółka jawna to spółka partnerska dla handlowców.

Spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością (Unternehmergesellschaft UG)

Spółka ta, nazywana bywa  „mini spółką z.o.o.”. Jej zaletą jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności cywilnej. Jako kapitał początkowy wystarczy 1 euro. Wadą jest natomiast konieczność informowania o ograniczonej odpowiedzialności, co może działać odstraszająco na potencjalnych partnerów handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH)

Jedna z najczęściej spotykanych form prawnych. Może być stosowana zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i wykonujące wolne zawody. Do jej funkcjonowania niezbędny jest kapitał zakładowy w wysokości min. 25.000 EUR, który musi być fizycznie do spółki wniesiony ( do rejestracji spółki niezbędne jest wykazanie faktycznego wniesienia kapitału, w przeciwieństwie do przepisów polskich, gdzie wystarczy oświadczenie zarządu spółki).

Nasza kancelaria służy naszym klientom radami i pomocą przy wyborze formy prawnej działalności gospodarczej w Niemczech. Dzięki międzynarodowej współpracy, możemy zapewnić profesjonalną pomoc prawną i obsługę działalności gospodarczej również na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  
powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.