Aktualności

Czym jest upadłość konsumencka

2022-06-17
Czym jest upadłość konsumencka

Poprzez upadłość konsumencką należy rozumieć sytuację, kiedy osoba fizyczna staje się niewypłacalna. W przypadku namnożonych długów z którymi dana osoba nie jest w stanie się uporać, upadłość konsumencka może okazać się jedynym możliwym ratunkiem, muszą tu być jednak spełnione pewne warunki.

Artykuł 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. „Prawo Upadłościowe” stanowi, iż upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dodatkowym warunkiem jest, że stan taki musi trwać dłużej niż 3 miesiące - oznacza to, że krótkotrwałe problemy ze spłatami należności nie dają podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto tu również wspomnieć, że postępowanie upadłościowe prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Jak każde tego typu działanie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje skutki dla upadłego, a przede wszystkim dla jego majątku. Podstawowym skutkiem jest tutaj utrata możliwości rozporządzenia swoim majątkiem przez osobę fizyczną, a zatem nie będzie ona miała możliwości sprzedaży swojego majątku ani ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, a jej czynności rozporządzające będą nieważne. Dzieje się tak ponieważ cały majątek upadłego stanowi masę upadłościową, dodatkowo upadły nie ma prawa do decydowania o tym, jaka część mienia nie wejdzie w jej skład. Ważne jest również, że upadły ma obowiązek wydać cały swój istniejący majątek z chwili ogłoszenia upadłości, a pieczę nad nim przejmuje syndyk.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.