Aktualności

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

2021-08-20
Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi iż jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jako, że rozwód jest jednym z bardziej bolesnych przeżyć, by ograniczyć stres związany z rozprawą sądową, warto się do niego odpowiednio przygotować. Na początek należy prawidłowo sporządzić pozew o rozwód.

Pozew rozwodowy musi spełniać szereg wymogów, niestety nie istnieje jeden idealny wzór takiego pozwu. Zawartość takiego pisma zależy od indywidualnej sytuacji osoby, która zamierza wszcząć sprawę rozwodową, jednakże istnieją pewne elementy wspólne, które musi ono koniecznie zawierać:

• Oznaczenie sądu, do którego pozew jest kierowany, wraz z adresem tego sądu
• Oznaczenie stron, czyli imię i nazwisko oraz adresy miejsca zamieszkania powoda oraz pozwanego
• Oznaczenie rodzaju pisma, czyli pozew o rozwód
• Pełnomocnictwo i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, należy wskazać je jako załącznik jeżeli powód jest reprezentowany przez adwokata bądź radcę prawnego
• Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu
• Wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód
• podpis powoda
• wymienienie załączników

Wniosek o rozwiązanie małżeństwa powinien zawierać decyzję powoda odnośnie tego, czy chce aby w sprawie sąd orzekał o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a jeśli tak, to kto ponosi tą winę. Dodatkowo pozew rozwodowy powinien zawierać dokładnie określone żądanie rozwiązania małżeństwa i uzasadnienie tegoż żądania oraz dowody na jego poparcie.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.