Aktualności

Adopcja dziecka w Polsce

2021-07-01
Adopcja dziecka w Polsce

W przepisach prawa polskiego adopcja określana jest jako przysposobienie i regulowana jest przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra, dodatkowo adoptować można tylko dziecko opuszczone. Ważnym również jest, że adopcja nie jest dopuszczalna po śmierci przysposabiającego lub osoby, która miała zostać przysposobiona.

Przysposobić mogą tylko osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych umożliwiających po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej, posiadają kwalifikacje osobiste, które pozwolą na należyte wywiązywanie się z obowiązków rodzicielskich, uzyskały opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ten ośrodek. Obowiązek ten nie dotyczy przysposabiających w odniesieniu do krewnych i powinowatych.

Aby rozpocząć procedurę przysposobienia, należy złożyć oświadczenie o zamiarze adopcji dziecka w ośrodku adopcyjnym, również w sytuacji kiedy przysposabiający jest krewnym małoletniego. Ośrodek zawiesza wtedy procedurę poszukiwania dla dziecka innych kandydatów do przysposobienia. Adopcja następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego, jednakże potrzebna jest zgoda przysposabianego, jeśli ukończył on trzynaście lat. Natomiast jeśli przysposabiany nie jest zdolny do wyrażenia zgody, bądź uważa się on za dziecko przysposabiającego sąd opiekuńczy może orzec adopcję bez żądania zgody przysposabianego.


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.